Swedish Mike Quinsey 6 juli 2018

0
695

Swedish

Mike Quinsey

6 juli 2018

Webbsida: Tree of the Golden Light

 

Hur lång tid det tar innan ni går in i den utlovade framtiden och upplever alla fördelar som man har talat om beror väldigt mycket på er. För närvarande försämras förutsättningarna på Jorden och en lösning verkar avlägsen. Ändå har man svaren på problemen och det är bara en tidsfråga innan händelser skapar en våg av förväntan och lyfter upp folket. Helt klart är att många krafter har oförtröttligt jobbat på för att få igång saker och ting så att ett tillkännagivande kan göras som sätta er in i bilden och uppmuntra en mer acceptabel inställning.

Ni upplever fortfarande resultatet av de gamla energierna, men de skingras sakta och de själar som berörs lyfts upp vad gäller deras medvetande. Det är inte längre nödvändigt att hänga kvar i tidigare händelser som visat sig vara negativa, det är mycket bättre att njuta av tankarna på kommande förändringar som kommer att visa sig vara mycket mera fördelaktiga. Ingen önskar att ni fortsätter att uppleva det förflutnas problem och trauman. I själva verket är det viktigt att ni hjälper till att helt etablera den nya energin på Jorden. Ni kan finna det svårt att göra synbara framsteg men genom att vara uthålliga kommer ni så småningom att se resultat.

Det finns inga genvägar till framgång men hårt arbete kommer utan tvekan att ge resultat. Runt om sker ett uppvaknande inför ansvaret att ta hand om er Jord. I många avseenden har problemen uppnått farliga nivåer och ansvaret att rätta till dem ligger hos er. Men när ni väl visar att ni har för avsikt att ställa saker och ting tillrätta finns det legioner med hjälpare som väntar på att få hjälpa er, men ni måste ta ett första steg mot att förändra saker och ting innan hjälp kan ges. Helt klart finns det en rörelse bland er att skapa grupper för att få saker och ting i god ordning. Detta kommer att förbättras i takt med vibrationshöjningen, och det är dags att börja tänka «Nya Tidsåldern» och hjälpa till med att höja upp mänskligheten.

Rörelser i rätt riktning kommer att ta fart när ni accepter alla andra människor oavsett färg eller religion, i och med skapandet av ett världsomspännande nätverk för hjälp. Det finns för närvarande alltför många särskiljande synpunkter och inställningar mellan er alla, och det är dags att lägga dem åt sidan och uppmuntra allt som är till nytta för helheten. Hjälp kommer till er från en del överraskande källor och de kommer att hjälpa till att påskynda förändringarna. Under tiden finns det uppfinningar som ska släppas vilka kommer att förbättra er livskvalitet. Rent ut sagt har ni hållits tillbaka så lång tid och ni nästan fastnat i en tidsförvanskning. Men allting håller långsamt på att förändras och ni har ännu inte sett de fördelaktiga förändringar som är redo att introduceras och som i hög grad kommer att lyfta er.

De huvudsakliga förändringar som krävs gäller utnämningen av de personer som har erfarenheten och den rätta avsikten att föra mänskligheten in i en ny tidsålder. Det blir en tidsålder med känsla för rättvisa, välgörenhet och hänsyn till alla dem som har lidit under den gamla regimen. Det som tidigare accepterades har ingen plats inom de nya sätten att samarbeta eller inom den sympati som kommer att ta itu med den ojämlikhet som finns för närvarande. Ni är En Mänsklig Ras och genom att samarbeta kommer ni att uppnå storslagna saker som snabbt kommer att lyfta er in i den Nya Tidsåldern.

Det finns antydningar om att tidpunkten för händelser ligger nära och som saker nu utvecklas kommer tidpunkten för Ascension allt närmare och redo att föra in en omedelbar förändring. Det är möjligt eftersom så snart det «gamla» rensats bort är det «ny» redo att manifesteras, och med hjälp kan det etableras på relativt kort tid. Det finns visserligen mammut-uppgifter involverade, men med ET-teknik och assistans kommer framstegen att vara mirakulösa, åtminstone bedömda mot era nuvarande förmågor. Storleken på uppgifterna kan verka väldigt skrämmande och överväldigande, men med hjälp kommer ni att bli förvånad och häpna över hur snabbt de kan utföras. Så låt er inte slås ner eller bli upprörda, eftersom allt på en högre nivå går bra.

Många av er känner omedvetet att stora och välkomna förändringar är på gång och i stället för att vara dystra och negativ är ni optimistiska och självsäkra vad framtiden anbelangar. I eoner har det varit känt att den sista tidsåldern sannolikt kommer att sluta i framgång och inte i det misslyckande som tidigare cykler slutat i. Var säker på att ni har förtjänat den framgång som nu är på väg, och ni behöver inte vänta länge för att se de första tecknen på den. Projisera positiva vibrationer för framtiden och den kommer snabbare att realiseras.

Man skulle kunna säga att när man nått botten finns det ingen annan stans att ta vägen än uppåt. Men när det finns de som fallit ner i mörkrets djup och därifrån håller er tillbaka är det uppenbart att det nu är dags att rebellera mot det som inte är av ljuset. Inte bara det, sopa undan de som för personlig vinning hjälpt de mörka, eftersom dessa medlöpare på intet sätt representerar folket eller folkets ambitioner att leva i frihet och yttrandefrihet. Ni i USA har inga exceptionella behov, men USA, ett mycket storslaget land med stor rikedom och stor potential, bör kunna se till att era pengar används på ett för er bra sätt och inte för att främja de mörkas sak, de mörka som har omdirigerat er rikedom och använt den till att genomföra sina hemliga aktiviteter. När sanningen blir offentlig kommer ett stort uppror och folket kommer att kräva nödvändiga förändringar. Kom ihåg att era tankar är mäktiga och kollektivt kan ni uträtta saker. Låt er inte svepas med av falska löften och ifrågasätt vad som presenteras för er, och kom ihåg att hela världen är under förändring och allt leder till Uppstigning (Ascension).

När ni höjer er upp i de högre vibrationerna möter ni mindre och mindre disharmoni, och så småningom kan disharmonin inte existera alls. Den nya energin är kraftfull med höga vibrationer och med tiden kan själar med lägre vibrationer inte existera i den. Så automatiskt kommer ni att befinna er tillsammans med likasinnade själar, och det är detta förhållande som ofta beskrivits som paradisiskt. Det ligger i er framtid att fortsätta utvecklas och flytta in i högre nivåer av ljus, samtidigt som ni höjer er egen medvetandenivå. Så småningom blir var och en av er en helt utvecklad själ med en komplett uppsättning chakra. Ni kommer att ha befogenheter bortom er nuvarande förmåga att ens fantisera om och besitta skaparkraft. Genom er evolution kommer ni att kunna hantera skaparkraften korrekt och i harmoni med attribut som Universal Kärlek. Det här är vad ni kan förvänta er av er framtid, och i takt med att varje lektion lärs växer ni allt mer i andlighet och förståelse.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomning Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt gudomliga Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Översättare: Inga och Cagga Levander

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here